Ưu đãi đặc biệt Trại hè Quốc Tế và Trại Hè Việt Nam lên đến 10,000,000 VND

Ưu đãi đặc biệt Trại hè Quốc Tế và Trại Hè Việt Nam lên đến 10,000,000 VND

Ưu đãi đặc biệt Trại hè Quốc Tế và Trại Hè Việt Nam lên đến 10,000,000 VND

🎈Ưu đãi lên đến 1,500,000 VND cho nhóm 3 học viên
🎈Ưu đãi lên đến 3,500,000 VND cho nhóm 5 học viên
🎈Ưu đãi lên đến 10,000,000 VND cho nhóm 10 học viên

Hạn ưu đãi: 31/01/2020
Đăng ký nhóm từ 3-10 học sinh
Thời gian tham gia trại hè: Tháng 06 – 07/2020
Hotline: 024 7100 0001 (ASC Education)
Liên hệ để nhận được thông tin lịch trình cụ thể: https://www.facebook.com/TuvanduhocASC/

    Liên hệ